Upcycling av fiskeskinn

Upcycling af fiskeskind - Vild Nord

Upcycling for naturens skyld


Kjenner du begrepet "upcycling" eller oppsirkulering? Upcycling er en bærekraftig tilnærming der ressurser som normalt ville blitt kastet, i stedet brukes til å skape nye produkter av høyere verdi. Dermed bidrar upcycling til å redusere avfallsmengden og forlenge ressursenes levetid. Hos Vild Nord oppsirkulerer vi fiskeskinn fra villfanget nordatlantisk torsk.

Havet som kilde


Vi er stolte av å ha en innovativ og bærekraftig tilnærming til å oppsirkulere fiskeskinn og skape et førsteklasses collagenprodukt som du kan nyte, uansett hvor du er i livet. Vår motivasjon ligger bl.a. i vårt ønske om å verne om og ta vare på naturen vår på en bærekraftig måte. Og så er vi også rett og slett gammeldags fascinert av at fiskeskinn kan bli et skjønnhetsprodukt. Det er ikke magi, men det er nært.
 
Som selskap føler vi en forpliktelse til å ta vare på naturen vår, til å minimere vår miljøpåvirkning og fremme et sirkulært forbruk av ressurser. Ved å oppsirkulere fiskeskinnet fra den villfangede nordatlantiske torsken bidrar vi til økt verdiskaping og større utnyttelse av hele råvaren, slik at matsvinnet reduseres.

Havet - en kilde til collagen


Fra restprodukt til premium marint collagen


Det fine, lette og lyse collagenpulveret som du finner i alle våre Vild Nord collagenprodukter produseres gjennom en hydrolyseprosess. Men hva betyr det når vi sier at vårt marine collagen er hydrolysert?

From fishskin to collagen
 

Etter fangst fileteres torsken og skinnet samles opp. Normalt blir fiskeskinnet kassert eller brukt i produksjon av fôr, men vi har i stedet valgt å oppsirkulere skinnet ved hjelp av en spesiell prosessering, slik at du kan nyte et vakkert collagenpulver av høyeste kvalitet.

Når vi oppsirkulerer fiskeskinn, bruker vi jordens ressurser til det fulle. Ett kilo fiskeskinn gir ca. 130 gram collagen. Det høres kanskje ikke så mye ut, men fiskeskinnet består også av noe annet enn collagen og det vil alltid være rester av fiskeskinnet etter vår bearbeiding. Disse restene brukes bl.a. å produsere dyrefôr.

Den nordatlantiske torsk


For at vi skal få collagenet ut av fiskeskinnet må det bearbeides på en helt spesiell måte. Hydrolyse innebærer en kjemisk prosess der fiskeskinnet brytes ned ved hjelp av vann og enzymer. På denne måten kan collagenet trekkes ut.
 
Fiskeskinnet går gjennom en prosess hvor det rengjøres og urenheter fjernes. Huden blir deretter bløtlagt og utvalgte enzymer tilsatt. Enzymene bryter ned fiskeskinnet og dets proteiner til mindre peptider og aminosyrer.
 
Når hydrolyseringsprosessen er over, filtreres collagenet for å fjerne uløselige partikler, noe som resulterer i et klart og rent pulver.
 
Collagenpulveret brukes nå i alle Vild Nord Collagen-varianter – også i din favoritt. Noen produkter er tilsatt vitaminer og mineraler i form av f.eks. tang og bær.
 
Collagenpulver
 

Med naturen i tankene


Hvorfor velge marint collagen, og hvorfor har valget nettopp falt på torsk? Torsken vi bruker hos Vild Nord har levd sitt liv i det fantastiske, men samtidig barske, Nord-Atlanteren. Den har naturlig nok et høyt innhold av proteinet collagen, spesielt i huden.

Fiskeskind


Collagenet som torsk besitter er type 1 collagen. Det er den mest utbredte typen collagen i menneskekroppen, hvor proteinet bl.a. spiller en viktig rolle i hudens elastisitet.

I tillegg har vi valgt torsk som kilden til collagenet, da fisket er bærekraftig og vi fullfører denne bærekraftige syklusen ved å oppsirkulere fiskeskinnet til et fantastisk inner beauty collagenprodukt.

Ved å velge Vild Nord marint collagen får du collagen av en type som kroppen allerede har og kjenner. Det er også kjekt å vite at råvaren brukes til det fulle, og at man på denne måten kan bidra til å redusere eventuelt matsvinn.

Collagen for huden

Leser neste

Helt enkelt Food State - Vild Nord
En aktiv livsstil for din skønhed - Vild Nord