Er det PFAS i collagen?

Er der PFAS i collagen? - Vild Nord

PFAS er et tema som påvirker oss alle som mennesker og forbrukere. Det er naturlig å bekymre seg for om det er PFAS i produktene du bruker. Er det PFAS i mitt collagen fra Vild Nord? Er det trygt for meg å ta? Det vil være åpenbare spørsmål å stille. 


Det korte svaret er - ja, det er trygt å ta collagen fra Vild Nord.

Vild Nord® collagen blir vurdert som et lavrisikoprodukt med hensyn til PFAS.


Hvorfor blir Vild Nord® marint collagen vurdert som et lavrisikoprodukt?

Når vi snakker om det er PFAS i Vild Nords produkter, må vi starte med produksjonen. I produksjonsprosessen til Vild Nord® marint collagen løses råvaren (fiskeskinnet) opp og går gjennom 4 forskjellige vaske- og filtrerings trinn, som bidrar til å redusere nivået av PFAS og andre forurensende stoffer.

I tillegg bruker vi i vår produksjon kun fiskeskinn fra torsk, som ikke er øverst i næringskjeden, der giftstoffer samler seg i større grad enn lenger nede i næringskjeden.

Det norske mattilsynet fører tilsyn med at vår leverandør har systemer som nettopp sikrer etterlevelse av kravene i matlovgivningen, og vår leverandør har også satt i gang tiltak fullt ut i samsvar med det nye lovverket.Vil du unngå PFAS i det du spiser?

Det er grenseverdier for mange forskjellige stoffer i mange matvarer fra hele verden. Derfor er en av de beste tingene du kan gjøre å velge produkter fra en leverandør/merke som du stoler på, som følger lovgivningen og dermed grenseverdiene, for eksempel for PFAS i fisk.


Hva betyr grenseverdier for PFAS i collagen?

Fra 1. januar 2023 er det introdusert grenseverdier for PFAS i visse matvarer i EU. Dette har skjedd etter en risikovurdering gjort av mattilsynet i EU, EFSA. Grenseverdier som disse blir satt på mange matvarer for å beskytte folkehelsen, og verdiene er så lave at produktene som følger lovgivningen er trygge å konsumere over tid. Marint collagen fra Vild Nord er et av produktene som regnes som et lavrisikoprodukt.Hva gjelder PFAS grenseverdier for?

Grenseverdiene for PFAS-forbindelser gjelder for egg, fisk, krepsdyr, muslinger og kjøtt. De fire PFAS forbindelser som er regulert er PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS, samt summen av disse. Grenseverdiene av PFAS er fastsatt på bakgrunn av omfattende analyser for innholdet av PFAS i mat (i alt 97,434 analyseresultater), og av det mest anerkjente datasettet for beregning av matinntak i EU. Studier for PFAS-eksponering har blitt brukt for å etablere en sikker grense, som tar hensyn til forskjellen mellom mennesker og mellom mennesker og forsøksdyr.


Hvor kommer PFAS fra?

Siden 1950-tallet har PFAS blitt brukt i bransjen til forskjellige formål. PFAS er en kollektiv betegnelse for en gruppe flourkarbonforbindelser som er inkludert i slipmidler (f.eks. i potter og panner), brannslukningsskum, elektronikk og impregnerende midler i f.eks. vannavvisende tekstiler og papir. På grunn av den lange nedbrytningstiden siver PFAS ut i vannet og deretter videre inn i næringskjeden, fordi forurensningen sprer seg gjennom økosystemet.

Hvem er i faresonen for å bli eksponert for PFAS?

Mennesker eksponeres hovedsakelig for PFAS gjennom mat. De kortkjedede PFAS-forbindelsene er lett transportable i vann, som sprer PFAS rundt i naturen. Gjennom vannet vil forbindelsene tas opp i matens verdikjede og PFAS kan derfor finnes i de fleste produkter som fisk, melk, egg, frukt, grønnsaker, korn m.m

Andre eksponeringsveier for mennesker er gjennom luften, kontakt med støv, behandlede overflater og gjennom behandlede klær. Noen steder i verden er innholdet av PFAS-forbindelser også høyt i drikkevannet. PFAS er så utbredt i utviklingsland at store deler av befolkningen vil kunne måle PFAS i blodet.

Leser neste

Vild Nord hudscanning - Vild Nord
Får du nok D vitamin om dagen? - Vild Nord